nghe  nhìn  thế giới

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

France Médias Monde cam kết, trong khuôn khổ của các hoạt động của mình và hoàn toàn phù hợp với các quy định quy tắc hiện được áp dụng tại Pháp và trên toàn châu Âu, đặc biệt là các quy định quy tắc về bảo vệ các thông tin cá nhân, bảo đảm bảo vệ, bảo đảm tính xác thực và an ninh an toàn của các thông tin cá nhân liên quan đến người sử dụng, khách hàng, đại lý và nhà cung cấp cũng như tôn trọng quyền riêng tư của tất cả các bên.

Chính sách bảo vệ các thông tin cá nhân được áp dụng cho toàn bộ quá trình thu thập và xử lý thông tin được thực hiện trên các trang WEB của France Médias Monde (trang mạng), các ứng dụng trực tuyến dành cho điện thoại thông minh, máy tính bảng và các thiết bị di động khác (các ứng dụng) cũng như vào việc sử dụng các dịch vụ hoặc các nội dung trực tuyến của chúng tôi.

Các trang mạng và ứng dụng của chúng tôi không hướng đến đối tượng vị thành niên trừ trường hợp có được sự cho phép của các đại diện pháp lý hợp pháp của các đối tượng này.

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân có thể đưa ra các thay đổi cần thiết. Cần xác định rõ ràng rằng France Médias Monde có toàn quyền sửa đổi và cải tiến Chính sách về bảo vệ thông tin cá nhân vào bất kỳ thời điểm nào để tương thích tốt hơn với các quy định pháp lý hiện hành. Mọi thay đổi đều được thông báo tới Người dùng thông qua thao tác đề nghị cập nhật đơn giản. Chúng tôi khuyến nghị tất cả người dùng cập nhật thường xuyên về phiên bản mới nhất được áp dụng.

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân xác định các quy tắc và các thể thức xử lý thông tin.

Các quy tắc về bảo vệ thông tin và tôn trọng cuộc sống riêng tư

1. Thu thập trung thực các thông tin cá nhân của khách hàng, đại lý và người truy cập internet

Các thông tin được thu thập theo các phương thức trung thực và minh bạch. France Médias Monde nghiêm cấm thu thập thông tin cá nhân khi chưa có thông báo rõ ràng tới các cá nhân liên quan, bao gồm cả mục đích sử dụng đối với các thông tin thu thập được.

France Médias Monde thu tập các thông tin nhằm hướng tới các mục đích:

 • Cung cấp các dịch vụ do người dùng internet và khách hàng yêu cầu,
 • Đáp ứng nhu cầu quản lý của người dùng internet, của khách hàng và của các đại lý.

France Médias Monde thông báo tới toàn bộ người dùng internet về việc cài đặt các cookie và các thiết bị cần thiết khác trên các trang mạng do đơn vị này biên tập, về mục đích, về cơ sở pháp lý và về khả năng ngăn trở đối với các công cụ này.

Để biết thêm thông tin: Cookies

2. Sử dụng các thông tin cá nhân của khách hàng, đại lý và người truy cập internet

France Médias Monde sử dụng các thông tin của các cá nhân vật lý nhằm hướng tới các mục đích hợp thức hóa, và cung cấp các dịch vụ tiếp sau và phù hợp với các đề nghị đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, đại lý và người dùng internet. Theo các mục đích này, France Médias Monde có khả năng sẽ tiến hành các nghiên cứu thống kê trên cơ sở các dữ liêu này.

France Médias Monde tôn trọng khung pháp lý hiện hành liên quan đến việc bảo vệ các thông tin cá nhân và các điều kiện, quy định về an toàn và tính xác thực của thông tin. France Médias Monde chỉ trao đổi các thông tin cá nhân này với các đối tác đủ tư cách và bảo đảm rằng các đối tác này tôn trọng các quy định nghiêm ngặt về tính xác thực về sử dụng và bảo vệ thông tin liên quan.

France Médias Monde nghiêm cấm trao đổi thông tin cá nhân với các đối tác thương mại khi chưa thông báo tới khách hàng, đại lý và người dùng internet cũng như khi chưa cung cấp khả năng thực thi quyền ngăn trở tới các đối tượng này.

3. Các biện pháp cần thiết để bảo đảm an ninh cho các thông tin cá nhân của khách hàng, đại lý và người truy cập internet

France Médias Monde cam kết bảo đảm các thông tin cá nhân đã được tin tưởng ủy thác cho đơn vị này, từ khi tiếp nhận thông tin và kéo dài trong suốt thời gian tồn tại của dịch vụ, trang mạng và các ứng dụng.

 • France Médias Monde áp dụng các biên pháp bảo đảm an ninh phù hợp với mức độ nhạy cảm của các thông tin để bảo vệ các thông tin cá nhân tránh khỏi mọi xâm phạm ác ý, tổn thất, thay đổi hoặc tiết lộ từ các bên thứ 3 không được ủy quyền.
 • Hệ thống thông tin, các máy chủ và các mạng lưới và đơn vị này sử dụng để xử lý và lưu giữ thông tin cá nhân phải được trang bị các hệ thống an ninh và bảo vệ (số hóa các thông tin, tường lửa, các lớp bảo vệ và bảo vệ đa tầng v.v)
 • France Médias Monde bảo đảm an toàn của tất cả các thông tin trao đổi trong suốt quá trình giao dịch hoặc thanh toán.
 • France Médias Monde chỉ cấp quyền truy cập vào hệ thống thông tin của đơn vị mình duy nhất tới các cá nhân thực sự cần thiết để thực thi đúng chức năng hệ thống.
 • France Médias Monde ý thực được toàn bộ các cộng tác viên và nhân viên về việc bảo vệ các thông tin cá nhân được giao sử dụng theo đúng khuôn khổ chức năng của từng cá nhân và bảo đảm rằng các cá nhân này tôn trọng các quy định hiện hành và các quy chế của doanh nghiệp.
 • France Médias Monde bắt buộc các đơn vị tài trợ cũng phải tuân thủ theo đúng các quy tắc bảo vệ này.

Bảo vệ các thông tin tại France Médias Monde

1. Các thông tin dạng nào sẽ được thu thập và thu nhập như thế nào?

Khi truy cập trên các trang mạng hoặc sử dụng các ứng dụng và dịch vụ của chúng tôi, France Médias Monde và các nhà tài trợ dịch vụ hoặc các đơn vị tài trợ thương mại có thể thu thập các thông tin với điều kiện phải thông báo rõ ràng và thông báo trước tới người dùng.

Một số thông tin sẽ được trao đổi trực tiếp từ chính người dùng ví dụ như tên, họ, địa chỉ email, mật khẩu, số điện thoại, yêu cầu hoặc các ý kiến do người dùng đưa ra.

Các thông tin này sẽ được trao đổi ngay khi:

 • Người dùng tạo tài khoản trên "Les Observateurs" của kênh France 24 (FR, EN, AR, FA, ES) và/hoặc Le français facile avec RFI
 • Người dùng tham gia vào một trò chơi hoặc một cuộc thi
 • Người dùng liên hệ và điền vào bảng mẫu thông tin
 • Người dùng biên tập và đăng tải bình luận
 • Người dùng đăng nhập và các thư thông tin
 • Người dùng tải về và sử dụng các ứng dụng di động

Một vài thông tin, với điều kiện người dùng đã được thông báo và nhận thức đầy đủ, sẽ có thể được thu thập tự động ngay khi người dùng có các tác động hoạt động trên các trang mạng và các ứng dụng thông qua các cookie và các hỗ trợ kỹ thuật tương đồng ví như địa chỉ IP, các dữ liệu kết nối và truy cập, thông số tham chiếu và quyền lợi người dùng, định vị địa lý toàn cầu.

Các thông tin này được trao đổi ngay khi người dùng truy cập vào các trang mạng và các ứng dụng của chúng tôi.

2. Mục đích cuối cùng của việc thu thập thông tin nơi người dùng là gì?

France Médias Monde sử dụng các thông tin thu thập được để:

 • Cung cấp các nội dung và các dịch vụ:
  • Mà người dùng có thể nhận biết được ngay khi quay trở lại đăng nhập và truy cập trên các trang mạng hoặc sử dụng các ứng dụng;
  • Quản lý tài khoản người dùng và thông báo tới người dùng các nội dung cập nhật liên quan tới tài khoản và các dịch vụ mà người dùng sử dụng;
  • Trả lời các yêu cầu mà người dùng đưa ra trên các trang mạng và ứng dụng đặc biệt là các yêu cầu được đưa ra trên các mẫu thông tin chính thức;
  • Cung cấp tới người dùng các dịch vụ và các nội dung tùy chỉnh theo cá nhân phù hợp với điều kiện địa lý (quốc gia) của người dùng;
  • Cho phép người dùng xây dựng các bình luận có liên quan đế nội dung của các trang mạng và ứng dụng của France Médias Monde;
  • Tùy chỉnh cá nhân hóa việc đăng tải các nội dụng và các dịch vụ
  • Cung cấp tới người dùng các thư thông tin, các push thông tin và các cảnh báo.
 • Thực hiện quảng cáo về nội dung và dịch vụ của France Médias Monde và của các đối tác theo đó:
  • Đề xuất các nội dung đáp ứng lợi ích người dùng và đưa ra các quảng cáo mục tiêu;
  • Gửi đi các dữ liệu trao đổi và phân tích hiệu quả;
 • Thực hiện các nghiên cứu và các phân tích liên quan đến nội dung và dịch vụ nhằm:
  • Hiểu rõ hơn về người dùng trên các trang mạng và trên các ứng dụng;
  • Thực hiện các phân tích dữ liệu và nghiên cứu thống kê để cải thiện và cải tiến các trang mạng và ứn dụng
 • Bảo đảm an toàn của các thông tin dữ liệu người dùng.

  3. Đích đến của các thông tin thu thập là gì?

  Các thông tin dữ liệu thu thập được trên các trang mạng và ứng dụng sẽ được gửi tới France Médias Monde.

  Các thông tin này có thể được chuyển giao hoặc truy cập bởi các đơn vị tài trợ dịch vụ của France Médias Monde. trong đúng khuôn khổ khai thác dịch vụ xử lý và phân tích dữ liệu, và hỗ trợ thông tin.

  France Médias Monde đòi hỏi các đơn vị tài trợ kỹ thuật chỉ sử dụng thông tin dữ liệu cá nhân người dùng duy nhất vào mục đích quản lý các dịch vụ liên quan, và phải tôn trọng các quy định áp dụng trên phương diện bảo vệ dữ liệu cá nhân và tính xác thực của các dữ liệu này.

  France Médias Monde thông báo rộng rãi tới tất cả người dùng rằng đơn vị này đã ký két các thỏa thuận với các đơn vị tài trợ thương mại có quyền thu thập các thông tin dữ liệu liên quan đến người dùng. France Médias Monde không có bất kỳ quyền truy cập nào đôií với các dữ liệu này Vui lòng truy vấn thông tin các đối tác chuur yếu của chúng tôi liên quan đến vấn đề chính sách của các cookie tại: Cookies.

  4. Các dữ liệu cá nhân của người dùng được lưu trữ tại đâu?

  Các dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ tại trung tâm của khối Liên minh Châu Âu, trong cơ sở dữ liệu của France Médias Monde hoặc trong cơ sở dữ liệu của các đơn vị tài trợ dịch vụ.

  Trong một vài trường hợp, và đặc biệt là vì các nguyên nhân kỹ thuật, các cơ sở dữ liệu này có thể được lưu trữ trên các máy chủ nằm ngoài phạm vi của liên minh Châu Âu.

  5. Chuyển giao các giữ liệu ra khỏi liên minh châu Âu

  Vì các nguyên nhân chủ yếu liên quan tới phạm vi hoạt động quốc tế của France Médias Monde, một vài đối tác của đơn vị này sẽ nằm ngoài phạm vi của khối liên minh Châu Âu Các dữ liệu thu thập được có thể sẽ trở thành đối tượng chuyển giao tới các quốc gia không phải thành viên của khối liên minh Châu Âu, như vậy sẽ kéo theo các quy định pháp lý về bảo mật thông tin cá nhân sẽ có sự khác biệt nhất định đối với các quy định của liên minh Châu Âu.

  Trong trường hợp này, France Médias Monde sẽ áp dụng các công cụ có hiệu quả nhằm đảm bảo an ninh và bảo mật cho các thông tin đồng thời phải bảo rằng quá trình chuyển giao tôn trọng và tuân thủ đúng các khung pháp lý: chuyển giao tới một quốc gia có khả năng bảo đảm được mức độ bảo mật đáp ứng yêu cầu, ký kết các điều khoản thỏa thuận do Ủy ban Châu Âu đưa ra hoặc tất cả các phương tiện quy định quy tắc hoặc thỏa thuận hợp đồng khác cho phép bảo đảm một mức độ bảo vệ và bảo mật đạt tiêu chuẩn yêu cầu.

  France Médias Monde đòi hỏi chặt chẽ các đơn vị đối tác chỉ sử dụng thông tin dữ liệu cá nhân người dùng duy nhất vào mục đích quản lý các dịch vụ liên quan, và cũng yêu cầu các dối tác phải hành xử phù hợp với các quy định áp dụng trên phương diện bảo vệ dữ liệu cá nhân và tính xác thực của các dữ liệu này.

  Các giao dịch chuyển giao khỏi liên minh Châu âu có thể được thực hiện trong khuôn khổ các hoạt động của France Médias Monde ví dụ như chuỗi hoạt động hỗ trợ thông tin trên các hệ thống của France Médias Monde.

  6. Các dữ liệu được lưu giữ như thế nào và trong thời gian bao lâu?

  France Médias Monde đưa vào áp dụng tất cả các phương tiện quản lý hành chính, kỹ thuật và vật lý để đảm bảo vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân.

  Các dữ liệu cá nhân được bảo lưu trong suốt thời gian cần thiết để hướng tới các mục đích xử lý làm căn cứ để thu thập thông tin, trừ trường hợp cần phải bảo lưu với thời gian lớn hơn phải thực hiện theo yêu cầu pháp luật, theo quy định hoặc theo mục tiêu của từng quy trình.

  Ví dụ:

  Mục đích Thông tin Thời gian đối thoại
  Giao tiếp thương mại Họ tên, đơn vị địa chỉ email, thông điệp 12 tháng kể từ lần thay đổi cuối cùng
  Cảnh báo vấn đề, đưa ra ghi chú hoặc gợi ý trên trang mạng Họ, tên, địa chỉ email, tên và phiên bản của trình duyệt sử dụng, tin nhắn 12 tháng kể từ lần thay đổi cuối cùng
  Liên hệ với phóng viên hoặc đại diện của France Médias Monde Họ tên, địa chỉ email, thông điệp 12 tháng kể từ lần thay đổi cuối cùng

  7. Quyền của người dùng là gì?

  France Médias Monde cam kết tôn trọng mọi hình thức thực thi toàn bộ các quyền của khách hàng, đại lý và người dùng internet, trên các phương diện truy cập, đính chính, đưa thông tin bổ sung hoặc ý kiến phản đối. Bắt đầu từ ngày 25 tháng 5 năm 2018, mọi cá nhân liên quan sẽ có được quyền hạn chế, hồi trả và xóa (quyền được quên).

  France Médias Monde đã bổ nhiệm một Ban đại diện chịu trách nhiệm về bảo vệ dữ liệu, giữ vai trò là người đối thoại ưu tiên trong nghiệp vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân ngay tại France Médias Monde và trong các mối quan hệ với, giữa một bên là Ủy ban Quốc gia về thông tin và tự do (CNIL) và bên còn lại là các cá nhân có liên quan.

  Tất cả mọi cá nhân có thể thực thi quyền của mình bằng cách gửi yêu cầu kèm theo xác thực pháp lý:

  • Hoặc thông qua được bưu chính tới địa chỉ: France Médias Monde – Hỗ trợ pháp lý - Ban đại diện bảo vệ dữ liệu – 80 phố Camille Desmoulins – 92130 Issy les Moulineaux - Pháp
  • Hoặc bằng thư điện tử tới: dpd@francemm.com

  Khi các yêu cầu về quyền truy cập, đính chính hoặc phản đối của người dùng liên quan tới các dữ liệu do đối tác của France Médias Monde thu thập, France Médias Monde sẽ chuyển yêu cầu của người dùng tới đối tác liên quan theo đúng thẩm quyền trách nhiệm xử lý của đơn vị này.

  Thông tin chi tiết về bảo vệ dữ liệu cá nhân, vui lòng truy vấn trên trang mạng của Hội đồng Tin học và Tự do: CNIL.