ស្តាប់  និងមើល  ពិភពលោក
RFI - Radio France Internationale
FRANCE 24
MCD - Monte Carlo Doualiya

ស្តាប់ និងមើល ពិភពលោក

France Médias Monde គឺ​ជា​ស្ថាប័ន​រួម​ដែល​គ្រប់គ្រង ទូរទស្សន៍ France 24 (ផ្សាយ​ព័ត៌មាន​ ២៤ម៉ោង​លើ​២៤ម៉ោង​ជា​ភាសា​បារាំង អង់គ្លេស និង​អារ៉ាប់), RFI (វិទ្យុ​អន្តរជាតិ​ផ្សាយ​ជា​ភាសា​បារាំង និង​ភាសា​បរទេស ១២ភាសា) និង Monte Carlo Doualiya (វិទ្យុអន្តរជាតិ​ផ្សាយ​ជា​ភាសា​អារ៉ាប់)។ ទូរទស្សន៍ និង​វិទ្យុ​ទាំងពីរ​នេះ​ផ្សាយ​ចេញ​ពី​ទីក្រុង​ប៉ារីស ទៅគ្រប់​ទ្វីបទាំង ៥ នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក។ អ្នក​សារព័ត៌មាន​ ព្រមទាំងបណ្តាញ​អ្នក​ឆ្លើយឆ្លង​ព័ត៌មាន​ទូរទស្សន៍ និង​វិទ្យុ​របស់ France Médias Monde ផ្តល់​ជូន​ដល់​អ្នក​មើល និង​អ្នក​ស្តាប់ នូវ​ព័ត៌មាន​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ទូលំទូលាយ​និង​គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ តាមរយៈ​នាទី​ព័ត៌មាន បទយកការណ៍ បទវិភាគ បទសម្ភាសន៍ ការ​ជជែកដេញដោល ព្រមទាំង​កម្មវិធី​ជាច្រើន​ផ្សេងទៀត។ នៅ​ក្នុង​មួយសប្តាហ៍ៗ មាន​អ្នក​ទស្សនា​ទូរទស្សន៍ France 24 ចំនួន ៤១,៧លាននាក់ អ្នក​ស្តាប់​វិទ្យុ RFI ៣៤,៥លាននាក់ និង​អ្នក​ស្តាប់វិទ្យុ Monte Carlo Doualiya ចំនួន ៦,៧លាននាក់។ អ្នក​ចូល​មើល​វិបសៃត៍​ទាំង៣ មាន​ចំនួន ២៤លាននាក់ ក្នុងមួយខែៗ។ France Médias Monde គឺ​ជា​ដៃគូ និង​មាន​ភាគហ៊ុន​នៅ​ក្នុង​ទូរទស្សន៍​និយាយ​ភាសាបារាំង TV5MONDE។

FacebookTwitterYouTubeInstagram
RFI - Les Voix du Monde - សំឡេងពិភពលោក

អំពី​ RFI

RFI គឺ​ជា​វិទ្យុ​បារាំង ដែល​ផ្សាយ​ព័ត៌មាន​ចេញ​ទៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក ជា​បារាំង និង​​ជា​ភាសា​បរទេស ចំនួន ១២​ ភាសា។ ជាមួយ​នឹង​អ្នក​សារព័ត៌មាន​អាជីព​នៅ​ទីក្រុង​ប៉ារីស និង​បណ្តាញ​អ្នក​ឆ្លើយឆ្លង​ព័ត៌មាន​ ៤០០នាក់ នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក RFI ផ្តល់​ជូន​អ្នក​ស្តាប់​នូវ​ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ​ បទយកការណ៍ បទវិភាគ ព្រមទាំង​កម្មវិធី​ជាច្រើន​ផ្សេងទៀត ដើម្បី​ឲ្យ​អ្នក​ស្តាប់​អាច​យល់​ពី​ពិភពលោក​កាន់តែ​ច្បាស់។ ក្នុងមួយសប្តាហ៍ RFI មាន​អ្នក​ស្តាប់​រលកធាតុអាកាស​នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក​ចំនួន ៤០លាននាក់ និង​អ្នក​ចូល​មើល​វិបសៃត៍ ចំនួន ១០លាននាក់ ក្នុងមួយ​ខែៗ។

*ភាសាបារាំង, ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាចិន, ភាសាអេស្ប៉ាញ, ភាសាអាអ៊ូសា, ភាសា​គីស្វាហ៊ីលី, ភាសាពែក្ស, ភាសាព័រទុយហ្កាល់, ភាសាប្រេស៊ីល, ភាសារូមានី, ភាសារុស្ស៊ី, ភាសាវៀតណាម

FacebookTwitterYouTubeInstagram
FRANCE 24 - Liberté Égalité Actualité - International News 24/7

អំពី​ France 24, a France Médias Monde channel

France 24, the international news channel, broadcasts 24/7 (12 hours a day in Spanish) to 444 million households around the world in French, Arabic, English and Spanish. The four channels have a combined weekly viewership of 98.5 million viewers. France 24 gives a French perspective on global affairs through a network of 160 correspondent bureaus located in nearly every country. It is available via cable, satellite, DTT, ADSL, on mobile phones, tablets and connected TVs, as well as on YouTube in four languages. Every month, France 24’s digital platforms attract 28.7 million visits, 158 million video views (2020 average) and 53 million followers on Facebook, Twitter and Instagram (May 2021).

FacebookTwitterYouTubeInstagram
MCD - على نفس الموجة - Sur la même longeur d'onde

អំពី​ MCD, a France Médias Monde radio station

Monte Carlo Doualiya is a French radio station that broadcasts in Arabic from Paris to the Middle East, Mauritania, Djibouti, and Sudan, on FM, via satellite and via partner radio stations. It provides news bulletins and magazines, with a strong focus on culture, live broadcasts, conviviality and interaction. Its editorial team and worldwide network of correspondents provide coverage of world news to 9.3 million listeners every week. Monte Carlo Doualiya is a radio station based on the values of universalism and freedom for listeners of all ages. The station is also accessible via its website, which is one of the most modern of all Arabic-language sites, and via its app and through a range of cable and satellite packages. MCD attract 2.6 million visits to its digital platforms every month (2020 average) and 4.4 million followers on Facebook, Twitter and Instagram (May 2021).

FacebookTwitterYouTubeInstagram

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ / ការបណ្តុះបណ្តាល